"Budżet gminy żydowskej w Zabłotowie na r. 1934...

CAHJP Code: 
HM3/726.09
Collection name: 
Gmina wyznaniowa żydowska w Zabłotowie
Original name: 

"Budżet gminy żydowskej w Zabłotowie na r. 1934".Lista płatników składki na r. 1934.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.321, оп.1, д.3