"Budżet gminy żydowskej w Zabłotowie na r. 1932".

CAHJP Code: 
HM3/726.08
Collection name: 
Gmina wyznaniowa żydowska w Zabłotowie
Original name: 

"Budżet gminy żydowskej w Zabłotowie na r. 1932".

Date of item:

from: 
1931
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.321, оп.1, д.1