Protest stowarzyszenia "Machzike Hadas" przeciw...

CAHJP Code: 
HM3/651.04
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Protest stowarzyszenia "Machzike Hadas" przeciwko założenia instytutu teologicznego we Lwowie dla kształcenia nauczycieli religii i rabinów żydowskich.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1637