Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Dobroczynnego towarzystwa "Przytułek izraelickiej dziatwy w Krakowie", jednym z zalożycieli którego był rabin Dr. Ozyasz Thon, z dołaczeniem statutu.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1910
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.924
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Towarzystwa ku wspieraniu żydowskich przewozników ciężarów i żydowskich zarobników dziennych w Drohobyczu", z dołączeniem statutu. Zawierają zawiedomienie o rozwiazanie towarzystwa w 1910 r.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1910
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.784
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia żydowskiego dla udzielenia pomocy w razie potrzeby "Israelitischer Nothhilfverein" w Krakowie. Zawierają powiedomienie o zamknięcie i wykreśleniu tego stowarzyszenia z katastru towarzystw.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1910
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.503
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Stowar...

CAHJP Code: 
HM3/1399.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Stowarzyszenie żydowskich Pań dobroczynności w Przemyślu"; celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym i ubogim położnicom.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1910
Size: 
36
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.56
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu dobrocz...

CAHJP Code: 
HM3/1399.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu dobroczynnego towarzystwa "Malbusz Erumim" (Malbisz arumim) w Krakowie. Zawierają proekty statutów, Sprawozdanie z działalności za 1910/11 r. z wykazami członków i ofiarodawców.

Date of item:

from: 
1869
  -  
to: 
1912
Size: 
41
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.14
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1312.03
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie wyrażenia uznania dla pani Eljaszowej Stroch za dostarczanie odzieży i obuwia dla najbiednejszych uczniów i uczenic i ukaranie rodziców za nieposyłanie dzieci do szkół żydowskich ludowych we Lwowie.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.4808
Site collections: 

Protokoły posiedzeń komitetów wykonawczych Fund...

CAHJP Code: 
HM3/1307.11
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Protokoły posiedzeń komitetów wykonawczych Fundacji barona M. Hirscha dla wspierania szkół żydowskich, odbyłych we Lwowie i Krakowie. Zawierają informacje, dotycząca działalności komitetów łokalnych, szkół i grona nauczycielskiego z miast: Rzeszów, Mielec, Nowy Sącz, Wiśnicz, Brzesko, Rozwadów, Tarnów, Stanisławów, Sambor, Borysław, Buczacz, Kołomyja, Horodenka, Złoczów, Zborów, Stryj, Sasów, Brzeżany, Sadagora, Monasterzysksa, Gwożdziec, Tarnopol, Dolina, Podhajce, Gliniany, Wolanka, Tłumacz, Sądowa Wisznia, Ustrzyki Dolne, Klasno, Chrzanów, Bielsk, Krosno, Brody, Drohobycz.
W sprawie: Wykaz stypendystów Fundacji we Lwowie i w Krakowie;
- Opis wałki ortodoksów przeciw oddania dzieci żydowskich do szkoły barona Hirscha w Rawie Ruskiej;
- Nazwiska nauczycieli, proszących o podwyszenie płacy, między innymi pisarza Izaka Margulisa.

Date of item:

from: 
1892
  -  
to: 
1892
Size: 
146
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.1173
Site collections: 

Protokoły posiedzeń komitetów wykonawczych Fund...

CAHJP Code: 
HM3/1307.10
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Protokoły posiedzeń komitetów wykonawczych Fundacji barona M. Hirscha dla wspierania szkół żydowskich we Lwowie i Krakowie. Zawierają informacje, dotycząca działalności komitetów łokalnych, szkół i grona nauczycielskiego z miast: Sambór, Buczacz, Kołomyja, Stanisławów, Borysław, Horodenka, Tarnopol, Śniatyn, Toruń, Nowy Sącz, Zabłocie, Wolanka, Gliniany, Brody, Brzeżany, Chrzanów, Stryj, Kamionka Strumiłowa, Kosów, Przemyśl, Klasno, Wieliczka, Brzesko, Mielec, Tarnobrzeg, Radomyśl, Jaryczów Nowy, Rozdól, Tarnów, Bolechów, Żółkiew, Rawa Ruska, Brzesk, Gwożdziec, Kułaczkowcy, Monasterzyska, Sasów, Zborów, Jarosław, Rozwadów, Wiśnicz.

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1892
Size: 
141
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.1172
Site collections: 

W sprawie ukonstytuowania za posrednictwem Prze...

CAHJP Code: 
HM3/1307.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania za posrednictwem Przełożeństwa izraelickiej gminy wyznaniowej Fundacji stypendyalnej imenia Dr. Leopolda Herzla na rzecz Dyrekcji izraelickiej szkoły ludowej w Brodach.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1913
Size: 
69
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.584
Site collections: 

W sprawie ogłoszenia konkursu na otrzymanie sty...

CAHJP Code: 
HM3/1307.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ogłoszenia konkursu na otrzymanie stypendji z Fundacji zapomogowej imenia Herscha Baracha dla studentów z Galicji, uczących się w Szkolie wyższej w Wiedniu.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1913
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.570
Site collections: