Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu dobroczynnego Towarzystwa dla udzielenia opieki i pomocy chorym członkom i wsparcia pienężnego dla pogrzebu zmiarłych, "Sowa smuchos lomdaj Mischnojoth" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1912
Size: 
33
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2741
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dobroczynnego dla wspierania chorych i ubogich i oddanie ostatniej uslugi swojim zmiarłym członkom "Ose chesed" w Jaryczowie Nowym, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2649
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzyszenia dobroczynnego posiadaczów przemysłu wolniego dla wspirania swojich członkow "Ahawath Schulem" w Monasterzyskach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1912
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2612
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dobroczynnego "Chewra kadisza" dla niesienia pocztu pośmiertnego zmiarłym Żydom i pogrzebu według obrzadku mojżeszowego w Miłówce, z dołączeniem statutów. Zawierają akta ukarania i przekrocenia działalnosci stowarzyszenia "Chewra kadisza" za urzadzenie prywatnych domów modlitwy bez zezwolenia Izraelickiej gminy wyznaniowej w Miłowcu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1914
Size: 
63
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2598
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa "Agudat Tzwie Sew Keller" we Lwowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1910
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2564
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzyszenia kupców i pomocników handłowych "Ose tow", wydział w Stryju, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1914
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1717
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia szynkarzy okręgu Rzeszowa, z dołączeniem statutu. Zawierają uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, przyjęte na walnym zgromadzeniu szynkarzy.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1911
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1653
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Chesed schel Emes" w Monasterzyskach z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1912
Size: 
32
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1617
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Galicy...

CAHJP Code: 
HM3/1400.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Galicyjskiego stowarzyszenia żydowskiego samopomocy dla dziewczat i chłopców zdolnych do zamęścia" we Lwowie, z dołączeniem statutu. Zawierają sprawozdanie z wnioskem Dyrekcji policyi o rozwiązanie stowarzyszenia z powodu przekroczenia statutowego zakresu działania i braku funduszów.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1913
Size: 
122
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1609
Site collections: 

Korespondencja w sprawie o dozwolenie na otwarc...

CAHJP Code: 
HM3/1400.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie o dozwolenie na otwarcie i zatwierdzenie statutu stowarzyszenia "Zdaka Wuchesed" w Zaleszczykach.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1910
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1523
Site collections: