Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.35
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Machzike Cholim" ku wspieraniu i pielęgnowaniu chorych na przedmieściu Grabówka w Tarnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5548
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla wspierania chorych izraelitów "Bikur cholim ryschone" w Tuchowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5536
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla gościnnego noclegu i wyżywienia niezamożnych przejezdnych "Hachnusas Orchim" w Tyczynie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5518
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu niezawisłego Stowarzyszenia żydowskich rękodzielników w Tarnopolu "Jad ehchod", z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5515
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla izraelickich weteranów wojskowych "Anschei Chail" w Tarnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5494
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa zapomogowego "Gomlej Chesed", założonego przez członków bożnicy "Klaus Beit Jakob" w Tarnopolu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5470
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.26
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczyności "Hesed weiemes" w Stojanowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1912
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5411
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia osobnego domu modlitwy i wspierania swych członków "Beis Aharon" /Dom Aarona/ w Samborze, z dołączeniem statutu. Zawierają rekurs kupca Jakoba Goldfarba przeciw zakazom o zawiązanie stowarzyszenia "Beis Aharon" w Samborze.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5399
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Tomcha anyjim" w Rozwadowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5231
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.21
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu dobroczynnego Towarzystwa "Schulim" w Rawie Ruskiej, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5178
Site collections: