Korespondencja w sprawie zmiany statutu Stowarz...

CAHJP Code: 
HM3/1402.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia "Chawira kedosche" we Lwowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7550
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia żydowskich majstrów krawieckich w Krakowie z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7438
Site collections: 

Korespondencja dotycząca rozwiązania stowarzysz...

CAHJP Code: 
HM3/1402.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja dotycząca rozwiązania stowarzyszenia "Chewra asiri" i oddania swego majątku towarzystwu "Machzike chaloim" w Krakowie.
W sprawie: Statuty stowarzyszeń "Chewra asiri" i "Machzike chaloim";
"Gazeta Lwowska", 8.04.1911, nr.80, s.14 z zawiedomieniem o rozwiazaniu "Chewra asiri".

Date of item:

from: 
1878
  -  
to: 
1911
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7341
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.48
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Związek niewiast żydowskich" w Krakowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.44
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczynnego "Nasse hamilah" w Jeziernej, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7104
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.42
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dobroczynności  dla wspierania chorych i ubogich i oddanie ostatnej usługi zmiarłym członkom "Ezras Israel" w Glinianach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6959
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.41
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Bikuer chojlim" w Gołogorach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6883
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.40
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Ose chesed" w Wiśniowczyku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6813
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.37
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla wzajemnej pomocy członkom co do rozpoczącia i zakonczenia sabbatu "Szamure szabos i mucwos" w Chrzanowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5607
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.36
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa opieki nad ubogimi dziećmi żydowskimi poniżej wieku szkolnego w Tarnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5550
Site collections: