W sprawie ukonstytuowania i działalności Fundac...

CAHJP Code: 
HM3/1306.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Salomona Fuchsa i Izraela Leiba Weintrauba w Budzanowie dla wspierania ubogich Żydowskiej gminy wyznaniowej, towarzystw: "Chewra Szas", "Chewra Misznajes", "Gmilat Chesed", "Bikur Cholim" i "Talmud Thora".

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1914
Size: 
165
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.493
Organizations: 
Site collections: 

W sprawie załozenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1306.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie załozenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Majera Fridmanna dla wspierania ubogich izraelitów Gminy wyznaniowej w Nawarji.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1914
Size: 
238
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.492
Site collections: 

W sprawie załozenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1306.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie załozenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Józefa Friedmanna na rzecz ubogich Żydów w Saborze.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1910
Size: 
60
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.489
Site collections: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1305.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Abrahama Herscza Flanza w Sokalu na rzecz: posagu dla biednych narzeczonych żydowskich, rozdawania corocznych odsetek fundacyjnych biednym Żydóm, zakupna odzieży dla ubogiej dziatwy uczęszczającej do chajderu i do Talmud-Thory.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1914
Size: 
179
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.487
Site collections: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1305.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Cypry Ryfki Fischler na rzecz biednych Żydów w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1913
Size: 
90
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.486
Site collections: 

W sprawie założenia i działalności przy Przełoż...

CAHJP Code: 
HM3/1305.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalności przy Przełożeństwie zboru izraelickiego Fundacji dobroczynnej imenia Liby Fiol-Krampf na rzecz ubogich Żydów w Budzanowie.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1912
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.485
Site collections: 

W sprawie założenia przy Przełożeństwie zboru i...

CAHJP Code: 
HM3/1305.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia przy Przełożeństwie zboru izraelickiego Fundacji dobroczynnej imenia Scheindli Pesi Fink na rzecz biednych izraelitów w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1912
  -  
to: 
1914
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.484
Site collections: 

W sprawie ustanowienia Fundacji imenia Izaaka F...

CAHJP Code: 
HM3/1305.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ustanowienia Fundacji imenia Izaaka Feldschuha na rzecz Przełożeństwa zboru izraelickiego w Borszczowie na cele dobroczynne.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1912
Size: 
75
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.483
Site collections: 

W sprawie ustanowienia i działalności przy Prze...

CAHJP Code: 
HM3/1305.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ustanowienia i działalności przy Przełożeństwie gminy żydwoskiej we Lwowie Fundacji dobroczynnej imenia Mendla i Luizy Feigenbaum na cel wyposażenia ubogich dziewczat żydowskich.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1911
Size: 
72
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.482
Site collections: 

W sprawie ukonstytuowania przy Przełożeństwie i...

CAHJP Code: 
HM3/1305.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania przy Przełożeństwie izraelickiej gminy wyznaniowej Fundacji dobroczynnej imenia Feibisza i Marjany Schorra dla wspierania ubogich izraelitów w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1913
Size: 
55
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.481
Site collections: