W sprawie ustanowienia i dziłalności Fundacji d...

CAHJP Code: 
HM3/1307.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ustanowienia i dziłalności Fundacji dobroczynnej imenia Ozjasza Schutznanna dla wspierania ubogich izraelitów w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1912
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.506
Site collections: 

W sprawie ustanowienia i dziłalności Fundacji d...

CAHJP Code: 
HM3/1307.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ustanowienia i dziłalności Fundacji dobroczynnej imenia Juty Schorr przy Przełożeństwie izraelickiej gminy wyznaniowej na rzecz biednych Żydów w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1912
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.505
Site collections: 

W sprawie ustanowienia i dziłalności Fundacji d...

CAHJP Code: 
HM3/1307.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ustanowienia i dziłalności Fundacji dobroczynnej imenia Schmiela Blanka przy Gminie żydowskiej w Zaleszczykach dla wspierania biednych Żydów w Kasperowcach.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1912
Size: 
89
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.503
Site collections: 

W sprawie ustanowienia Fundacji dobroczynnej im...

CAHJP Code: 
HM3.1307.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ustanowienia Fundacji dobroczynnej imenia Simy Goldy Schweitzer na jałmużny dla biednych Żydów w Szczercu i na cele pobożne.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1914
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.502
Site collections: 

W sprawie ustanowienia Fundacji dobroczynnej im...

CAHJP Code: 
HM3/1307.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ustanowienia Fundacji dobroczynnej imenia Izraela Zuckermana na rzecz towarzystwa "Talmud-Thora" i dla wspierania ubogich Żydów w Uhnowie.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1917
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.501
Organizations: 
Site collections: 

W sprawie założenia i działalności przy Gminie ...

CAHJP Code: 
HM3/1306.09
Original name: 

W sprawie założenia i działalności przy Gminie żydowskiej wyznaniowej Fundacji dobroczynnej imenia Arona Herscha i Racheli Zucker w Brodach na rzecz:
- Utrzymania starca i staruszki w izraelickim Domu kalek; 
- Posagu dwom biednym dziewczętom żydowskim;
- Poprawienia rodałów w bożnice "Bałeigule";
- Izraelickiego zakladu sierot;
- Wspierania towarzystw "Chesed we-emes", "Talmud-Tora", kuchni ludowej, 20 żydowskich biednych, i inne.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1914
Size: 
119
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.500
Site collections: 

W sprawie ukonstytuowania i działalności przy G...

CAHJP Code: 
HM3/1306.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania i działalności przy Gminie żydowskiej wyznaniowej Fundacji dobroczynnej imenia Dwojry Zimmer na wspieranie ubogich Żydów w Podhajcach.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1912
Size: 
94
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.499
Site collections: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1306.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Mindli Zikorje dla wspierania ubogich izraelitów w Gołogorach.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1912
Size: 
46
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.498
Site collections: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1306.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Tauby Zauderer-Harnik przy Przełożeństwie zboru izraelickiego na rzecz biednych Żydów w Bohorodczanach.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1914
Size: 
58
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.497
Site collections: 

W sprawie złożenia przez Arnolda Schorra kosztó...

CAHJP Code: 
HM3/1306.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie złożenia przez Arnolda Schorra kosztów w depozyt Gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie na utworzenie fundacji dobroczynnej
imenia zmarlych rodziców swojich Messulema i Chaszy Schorr na wsparcie ubogich izraelitów przez rozdawania  jałmużny w bożnicy towarzystwa "Jeszywas Eiz Chaim". Zawierają wykaz członków tego towarzystwa.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1911
Size: 
46
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.494
Site collections: