Wykazy firm handlowych i przemysłowych w miejsc...

CAHJP Code: 
CD/377.04
Original name: 

Wykazy firm handlowych i przemysłowych w miejscowościach: Borki Wielkie, Bucniów, Gaje Wielkie, Zagrobela (przedm. Tarnopola), Ihrowica, Płotycz, Jankowce i innych w wiesiach pow. Tarnopolskiego.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1934
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.160
Site collections: 

Wykaz kupców i handlowców  w m. Skałat.

CAHJP Code: 
CD/377.02
Original name: 

Wykaz kupców i handlowców  w m. Skałat.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.105
Site collections: 

Wykaz kupców w woj. Tarnopolskim.

CAHJP Code: 
CD/377.01
Original name: 

Wykaz kupców w woj. Tarnopolskim.

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1929
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.73
Site collections: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-k...

CAHJP Code: 
CD/376.05
Original name: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-ku Chorostków przeciw Mendelowi Pollakowi (majster stolarski) i innych z m-ka Chorostków o zapłacenie długu

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1930
Size: 
95
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.351
Tags: 
Site collections: 

W sprawie  pozewu Ruchli z Katzów Gilson (właśc...

CAHJP Code: 
CD/376.17
Original name: 

W sprawie  pozewu Ruchli z Katzów Gilson (właścicielka realnosci) w m. Kopyczyńce przeciw Majerowi Hanheimowi (właściciel realnosci) w m. Kopyczynce o ustalenie prawa właśnosci.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.796
Site collections: 

W sprawie  pozewu Judy Weissglasa w m. Kopyczyń...

CAHJP Code: 
CD/376.16
Original name: 

W sprawie  pozewu Judy Weissglasa w m. Kopyczyńce przeciw Michałowi Jastrzębskiemu i tow. o naruszenie we współposiadaniu  realnością w w. Karaszyńce.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.794
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenb...

CAHJP Code: 
CD/376.15
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenbaum (żona kupca) z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- akt zejścia i poswiadczenie metrykalne śmierci;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1926
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.754
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (k...

CAHJP Code: 
CD/376.14
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (krawiec) z m-ka Chorostków.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1922
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.753
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kup...

CAHJP Code: 
CD/376.13
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kupiec) z m. Kopyczyńce.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.641
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gel...

CAHJP Code: 
CD/376.12
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gelkopf z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- inwentarz majątku;
- akt zejścia i poświadczenie metrykalne smierci (1912);
- wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1912
  -  
to: 
1922
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.640
Site collections: