חדשות ואירועים

We are pleased to announce the publication of a new book about Galician artists: a collection of essays presented at the international conference, which was held in Lviv in November 2012 and supported by JGB.

This important work was organized and accomplished by JGB staff and Israeli young volunteers (most of them - students of Herzog College) during two seasonal expeditions in 2017 and 2018.

 All the survived gravestones at the cemetery (more then 2,000!) were mapped, cleaned, documented and photographed, and they can be seen now on the site:

The National Library of Israel, 9 Adar II 5779, 14.3.2019, 15:00-21:00

WHO SHINES A LIGHT ON THE LAND OF GALICIA
CONFERENCE ON TORAH SCHOLARSHIP IN GALICIA
In recognition of Rabbi Meir Wunder and his extraordinary work and in honor of his 85th birthday

JGB in cooperation with the Ad Hena Center has launched a new academic multidisciplinary program at the Herzog College, , which provides a broad and in-depth training program for the study of the Jewish heritage of Galicia and Bukovina from the sixteenth to the beginning of the twentieth century.

The Research Project on Galician and Bukovinian Jewry (University of Haifa) with the support of the Jewish Galicia and Bukovina Organization launched a new program of scholarships and excellence prizes .

The organization’s annual expedition completed documentation of the Jewish cemetery in Buczacz this year. It could be said that the central theme of this year’s field work was the legacy of S.Y Agnon. Members of his family, as well as many of his friends, acquaintances, and heroes of his works, are buried in the cemetery. We cleaned and documented the tombstone of his father – Shalom Mordechai Czaczkes, and discovered the tombstone of his mother, Ester.

In the village of Chornohuzy next to Vizhnitsa there is one of the largest Jewish cemeteries in Bukovina – a cemetery where the Jewish residents of Vizhnitsa (Wiznitz) used to bury their dead from the 1860-s….

At the Jewish cemetery in Buczacz, the gravestone of Esther Czaczkes (Farb) - the mother of Shay (Shmuel Yosef) Agnon was discovered. The exciting discovery was made as part of the research and documentation project of the JGB organization by the annual expedition staff that worked this summer (August 2018) in Buczacz.

Kuty, a town situated on the border between Galicia and Bukovina, was a relatively small town, numbering a general population of about 6,740 at its peak, around 1910. About half of this number were Jews. However, the community of Kuty earned a reputation far beyond its modest size due to famous personages who originated from there...

In the aim of widening the circle of students and non-academic audiences interested in Jewish history in Galicia and Bukovina, we are in the process of creating a series of online courses available for people all over the world.

The first online course titled "Jews of Galicia: A History" is given by Prof. Joshua Shanes (College of Charleston, USA)/ It was made in collaboration with The Research Project on Galician and Bukovinian Jewry at Haifa university.

The course surveys the establishment, flourishing and destruction of this once vital community by examining its social, economic, political, religious and cultural history from the eighteenth century – the time of the province's creation – to the Holocaust.

ממצאים נבחרים מאוספי האתר

Shoshana Eden's Childhood Memories from Skała

Masterpieces of Jewish Stone Carving. Bolechow Cemetery

Jewish life in Bolszowce, 1930-s. From the Popik family album

Masterpieces of Jewish Stone Carving. Peczeniżyn Cemetery

Masterpieces of Jewish Stone Carving. Kuty Cemetery

Field School 2017 to Buczacz

מהפעילויות שלנו:

Field School 2016 to Vizhnitsa

Field School 2015 to Kuty

Galicia and Bukovina Jewish Studies at the Herzog College

מי אנחנו?

פרויקט יהדות גליציה ובוקובינה מתעתד לשמר את המורשת העשירה של עולם יהודי פורה בגליציה ובוקובינה שאיננו היום. מטרתנו להקים מאגר מידע אינטרנטי של מסמכים היסטוריים ועדויות מוחשיות למורשתם התרבותית של יהודי חבל זה. באמצעות אתר זה אנו מקווים להפוך מורשת עשירה זו לנחלת הציבור הכללי לרבות קהילת המחקר הבינלאומית ההולכת וגדלה. רוב האתר כרגע הינו בשפה האנגלית ובעתיד אנו מקווים לאפשר חלקים נוספים בשפות שונות.