W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.10
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Husiatynie.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"A"

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.11
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Żmigrodzie.

Date of item:

from: 
1910
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"б"

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.12
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Klasnie, dotyczącej uzasadnienia podwyszenia taryfów opłat za mięso koszerne

Date of item:

from: 
1910
Size: 
49
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"B"

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.13
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Przemyślu względnie wzorowego Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej we Lwowie; zawiera statut "Der israelitiszen Cultusgemeinde Lemberg" (3.10.1897)

Date of item:

from: 
1903
Size: 
150
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"Г"

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.14
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Śniatynie.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
150
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"Д"

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.15
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Stanisławowie, zawiera spis przełożonych Gminy żydowskiej w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
17
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"E"

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.16
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Budzanowie; zawiera: spis członków zgromadzenia izraelickiego, rabinów i innych; protokoły posiedzeń Rady Gminy żydowskiej w Budzanowie.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"Є"

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izra...

CAHJP Code: 
HM3/657.17
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie zmiany Statutu Gminy wyznaniowej izraelickiej w Samborze, dotyczącej uzasadnienia podwyszenia datków domestykalnych, wysokości taks za pogrzeb i innego.

Date of item:

from: 
1904
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15324"Ж"

O utworzeniu osobnej Gminy wyznaniowej żydowski...

CAHJP Code: 
HM3/657.18
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

O utworzeniu osobnej Gminy wyznaniowej żydowskiej w Wiśniowczyku; zawiera opis łazni rytualnej i bożnicy, mapę obszarzu, listę mieszkańców Wiśniowczyka i Zarwanicy.

Date of item:

from: 
1896
Size: 
292
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, дд.15359-15362

O utworzeniu osobnej Gminy wyznaniowej żydowski...

CAHJP Code: 
HM3/657.18
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

O utworzeniu osobnej Gminy wyznaniowej żydowskiej w Wiśniowczyku; zawiera opis łazni rytualnej i bożnicy, mapę obszarzu, listę mieszkańców Wiśniowczyka i Zarwanicy.

Date of item:

from: 
1896
Size: 
292
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, дд.15359-15362

O utworzeniu osobnej Gminy wyznaniowej żydowski...

CAHJP Code: 
HM3/657.18
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

O utworzeniu osobnej Gminy wyznaniowej żydowskiej w Wiśniowczyku; zawiera opis łazni rytualnej i bożnicy, mapę obszarzu, listę mieszkańców Wiśniowczyka i Zarwanicy.

Date of item:

from: 
1896
Size: 
292
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, дд.15359-15362

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Brz...

CAHJP Code: 
HM3/664.12
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Brzeżanach, 1820-1850."Sterb-Matrikes der israelitischen Gemeinde zu Brzezan. Tom I".

Date of item:

from: 
1820
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.1

Księga metrykalna zaślubin Gminy żydowskiej w B...

CAHJP Code: 
HM3/664.13
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zaślubin Gminy żydowskiej w Brzeżanach, 1825-1874."Trauungs Matrikes der israelitischen Gemeinde zu Brzezan. Tom I".

Date of item:

from: 
1825
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.2

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Br...

CAHJP Code: 
HM3/664.14
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Brzeżanach, 1846-1855."Geburts Matrikes der israelitischen Gemeinde zu Brzezan. Tom II".

Date of item:

from: 
1846
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.3

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Brz...

CAHJP Code: 
HM3/664.15
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Brzeżanach, 1850-1870."Sterb-Matrikes der israelitischen Gemeinde zu Brzezan. Tom II".

Date of item:

from: 
1850
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.4

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Br...

CAHJP Code: 
HM3/664.16
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Brzeżanach, 1855-1864.Częśc stron poszkodzona.

Date of item:

from: 
1855
Size: 
107
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.5

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Bol...

CAHJP Code: 
HM3/664.17
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Bolechowie, 1811-1846.

Date of item:

from: 
1811
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.6

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Bo...

CAHJP Code: 
HM3/664.18
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Bolechowie, 1844-1856.

Date of item:

from: 
1844
Size: 
55
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.7

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Bo...

CAHJP Code: 
HM3/665.01
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna urodzin Gminy żydowskiej w Bolechowie, 1857-1876.

Date of item:

from: 
1857
Size: 
103
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.8

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Bol...

CAHJP Code: 
HM3/665.02
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zgonów Gminy żydowskiej w Bolechowie, 1860-1876.

Date of item:

from: 
1860
Size: 
68
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.9

Księga metrykalna zaślubin, urodzin i zgonów G...

CAHJP Code: 
HM3/665.03
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zaślubin, urodzin i zgonów Gminy żydowskiej w Brodach, 1815-1819."Tom I-a, Matrikes Buch, getrauugen, geborner, gestorbenen, 1815-1819".

Date of item:

from: 
1815
Size: 
96
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.11

Korespondencja w sprawie założenia grupy miejsc...

CAHJP Code: 
HM3/591.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia grupy miejscowej w Mikulińcach Ogólnego zwiazku żydowskich robotnikow w Austryi (Allgemeiner jűdischer Arbeiterverband Oesterreichs) (Statut też w języku niemieckim).

Date of item:

from: 
1907
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 1332

Księga metrykalna urodzin i zaślubin Gminy żyd...

CAHJP Code: 
HM3/665.04
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna urodzin i zaślubin Gminy żydowskiej w Brodach, 1819-1826."Tom II, Geburts und Trauungs-buch des Brodyer Matrikenbezirkes, 1819-1826".

Date of item:

from: 
1819
Size: 
103
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.12

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa ...

CAHJP Code: 
HM3/591.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa do restauracyi i upiększenia synagogi w Tyczynie (Statut ).

Date of item:

from: 
1907
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 1399

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa ...

CAHJP Code: 
HM3/591.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa "Kowea Itin LeTora Dechasidim" w Brzesko. (Spis zarządu; Statut w języku niemieckim).

Date of item:

from: 
1909
Size: 
26
Language: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 2045