כותר עורך/עורכים מקום פרסוםמיין בסדר יורד הופיע משנת הופיע עד שנת
הצעיר יצחק פרנהוף, יצחק מרגוליות זלוצ'וב 1910 1910