הר"ר (צבי) הירש זידישובער'

מחבר: 
פין, שמואל יוסף
כותרת הפרסום: 
הר"ר (צבי) הירש זידישובער'
מקור פורסם ב: 
כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה, 282
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1886
שפה: 
Community: