קיצור תולדות הציונות: מראשיתה ועד ימינו אלה(ספרית דני למדע פופולרי, 50)

מחבר: 
כהן, ישראל ונתן מיכאל גלבר
כותרת הפרסום: 
קיצור תולדות הציונות: מראשיתה ועד ימינו אלה(ספרית דני למדע פופולרי, 50)
מוציא לאור: 
ראובן מס
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1956
שפה: 
הערות: 

לספר הדפסות מאוחרות, עד הדפסה רביעית מתוקנת, 1974, אך באותו עימוד; רוב הספר תורגם מאנגלית ע"י יונתן הנטקה מספרו של ישראל כהן 'A Short History of Zionism'.
כולל התייחסות לנושאים הבאים:
26—27 – על פעילות גוסטב פרידריך זייפרט בקרקובלרעיון המדינה היהודית, ועל תגובת יוסף פרל ליוזמה; 29 – על שליחות יהודה-יוליוס ברש לקושטא מטעם אגודת הסטודנטים היהודים המרכז-אירופאית 'איחוד', לקידום רעיון הקמת מדינה יהודית בא"י; 46—47 – על החוברות בנוגע לפתרון שאלת היהודים שפרסם משה שרנצל (1838—1912) מלבוב (1881); 56—57 – על הקמת ועדים של חובבי ציון ביאסי ובגלץ בראשות קרל ליפא ושמואל פינלס, בהתאמה; 58—59 – על אגודות מוקדמות של חיבת ציון בווינה, בפשמישל ובלבוב, שבין ראשי מייסדיהן ופעיליהן ראובן בירר, נתן בירנבוים ויוסף יצחק קובק; 59—60 – על אגודת הסטודנטים היהודים בברלין, שעמה נמנו מרדכי אהרנפרייז, יהושע טהון ומרדכי בראודה. 91 – על ייסוד מפלגת פועלי ציון בגליציה ב-1903, וייסוד במאי 1904 בקרקוב של ההתאחדות האוסטרית של פועלי ציון , בהנהגת שלמה קפלנסקי ונתן גרוס; 92 – על ועידת ציוני אוסטריה בקרקוב; 92—93 - על בחירת צירים ציונים לפרלמנט האוסטרי בבחירות 1907 (המועדון היהודי: היינריך גבל, ארתור מהלר, בנו שטראוכר, אדולף שטאנד) ו-1911. 93 – אזכור נאום אלפרד נוסיג בוועידה ביוזמה ציונית בבריסל בינואר 1906 לסיוע לנפגעי הפרעות; 132 – על ועדת המשלחות היהודיות לוועידת השלום בפריס, בהשתתפות ליאון רייך; 148 – על בחירות נשיאות לוועד הלאומי של יהודי א"י בת שלושה חברים, בהם יעקב טהון; 205 – על התקבלות 'התקוה' של נפתלי הרץ אימבר (עליו שם גם 18) ו'מקום שם ארזים' של יצחק פלד.