היהודים בגאליציאה

מחבר: 
זילברבוש, דוד ישעיהו
כותרת הפרסום: 
היהודים בגאליציאה
מקור פורסם ב: 
השחר, שנה 10 (תר"מ), 10—17, 64—69, 114—118, 161—169, 255—257.
מקום פרסום: 
וינה
תאריך: 
1880
שפה: 
הערות: 

כולל החלקים הבאים: מאמר ראשון (10—17, 64—69, 114—118): 10—14 - א: 'הרבנים תופשי התורה ורבי החסידים' ; 14—17 – ב. 'ועד ראשי קהלות ישראל בלעמבערג'; 64—69 – ג.'תורה מפוארה בכלי מכוער'; 114—118 – ד. 'מפלגות בישראל'. מאמר שני (161—169, 255—257): 'עם בני ישראל והפולנים'.