יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939). 

 עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.  קרא עוד על מפעל הביבליוגרפיה

ראה יותר פריטים ביבליוגרפיים של מחקרים כלליים ושל קהילות גליציה ובוקובינה בקובץ pdf כאן

מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
נוסיג, אלפרד למספר בני ישראל באיירופא' (מפולנית: ה"ש) 1886
פין, שמואל כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה 1886
קרפלס, גוסטב ספר תולדות ספרות ישראל מזמן התורה עד היום 1887
ברנפלד, יצחק אהרן היהודים בגאליציה ומצבם לרגלי תורת המדינה (קונסטיטוציא) בממלכת אווסטריא 1887
ממלכת אויסטריא 1887
איש-הורוויץ, שאול ישראל ציון לנפש: רבנו נחמן הכהן קראחמאל (במלאת מאה שנה ליום הלדת אותו) 1887
Schechter, Solomon Rabbi Nachman Krochmal and the Perplexities of the Time: A Paper Read before the Jews' College literary Society, 23rd January, 188 1887
הורוויטץ, משה משולם זכרון משה: כולל תשעה דרושים על מאמרים ומדרשים ... גם ... שני הספדים ... האחד על ... מו"ה צבי הירש אורינשטיין האבד"ק לבוב, והשני על 1888
ברנפלד, שמעון דור הולך ודור בא: מלואים למאמרי 'ארבע תקופות' שנדפס במ"ע 'המצפה' חוברת א', ג', ד', שנת 1885), מאמר ראשון 1888
מלצר הכהן, פייבוש הספרות העברית וסופריה בגאליציה 1888