יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939). 

 עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.  קרא עוד על מפעל הביבליוגרפיה

ראה יותר פריטים ביבליוגרפיים של מחקרים כלליים ושל קהילות גליציה ובוקובינה בקובץ pdf כאן

מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
Tynchenko, Yaroslav The Jewish Formations of Western Ukraine in the Civil War 2014
Kramer, Phyllis (ed.), William Leibner (project coordinator and translator) Korczyna memorial book, Translation of Korczyna: Sefer Zikaron 2014
לרנר, חנוך הניך ספר באבוב: דאס לעבן און אומקום פון א אידישן שטעטל, א מאנומענטאל ווערק צו פאראייביגן די גלאררייכע געשיכטע פון דאס שטעטל באבוב אין מ 2013
בראון (הויזמן) איריס בין "טבע האישה" ל"מרות הבעל": האידיאולוגיה החינוכית החרדית וגבולות ההשכלה התורנית לבנות 2013
גרטנר, חיים הרב והעיר הגדולה: הרבנות בגליציה ומפגשה עם המודרנה, 1815—1867 2013
Kuzmany, Börries Brody Always on My Mind: The Mental Mapping of a Jewish City 2013
Rechter, David Becoming Habsburg: The Jews of Austrian Bukovina 1774-1918 2013
פלאי, משה הצפירה (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, "הוא המאסף החדש לבני ישראל" 2013
פלאי, משה מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845: מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו) 2013
קוגמן, טל המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה 2013