יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939). 

 עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.  קרא עוד על מפעל הביבליוגרפיה

ראה יותר פריטים ביבליוגרפיים של מחקרים כלליים ושל קהילות גליציה ובוקובינה בקובץ pdf כאן

מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
וטשטיין, פייבל הירש קדמוניות מפנקסאות ישנים, לקורות ישראל בפולין בכלל ובקראקא בפרט 1892
קסל, דוד, בתרגום מעובד מגרמנית של אברהם שפירא ספר תולדות ישראל וספרתו, מבריאת העולם עד היום הזה, וקורות ספריו סופריו וחכמיו 1892
סוקולוב, נחום מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו) 1893
בדר,גרשם התנועה הלאומית בקרב אחב"י בגליציא 1894
Caro, Jecheskiel Geschichte der Juden in Lemberg von den Altesten Zeiten bis zur Theilung Polens im Jahre 1792 aus Chroniken und Archivalischen Que 1894
בובר, שלמה אנשי שם, גאוני ישראל, אדירי התורה, רבנים, ראשי מתיבתא, מורי צדק, מגידי מישרים, דיינים, פרנסים ומנהיגים, אשר שמשו בקדש בעיר לבוב במ 1895
סלוצקי, אברהם יעקב, משה לייב ליליינבלום ואחרים כרוניקה עברית [...] 1895
וייסברג, מאיר לתולדות הספרות העברית החדשה בפולין ורוסיא בשנות המאה התשע עשרה לספה"נ, מבוא כללי, פרק ראשון, ההשכלה בגליציה 1895
Brann, Markus Geschichte der Juden und ihrer Litteratur, Fur Schule und Haus, 2 1895
כהן-צדק, יוסף שם ושארית: אבן בחן למצבת אבן אשר נמצאה בבית מועד לכל-חי בק"ק פרעמישלא בגליציון מראשתי גאון וחסיד מפורסם, ועל הפתוח חרות: נטמן אסרו 1895