יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939). 

 עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.  קרא עוד על מפעל הביבליוגרפיה

ראה יותר פריטים ביבליוגרפיים של מחקרים כלליים ושל קהילות גליציה ובוקובינה בקובץ pdf כאן

מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
Kuzmany, Börries Brody: A Galician Border City in the Long Nineteenth Century(Studia Judaeoslavica, v. 1), translated by Nadežda Kinsky Müngersdorf 2017
שכנר, יהושע מות הזמן היהודי: כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית בטלוסטה ובסביבותיה, מיידיש חיים שורר ויואל רויזמן, בעריכת בלה גוטרמן 2017
Motta, Giuseppe The great war against Eastern European Jewry, 1914-1920 2017
Гон, Максим, Олександр Постельжук Становлення і розвиток національних держав: єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918-1929 рр.): монографія 2017
Rank, Dominika Between Haskalah and Zionism: The Example of the Jewish Community of Brody 2017
וינשלבוים, אסתר (תרגום ועריכה) צ'ורטקוב: פרקי יידיש מתורגמים לעברית, מתוך: ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צ'ורטקוב 2017
מאיר, יונתן הדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציההדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציה 2017
Manekin, Rachel From Johann Pezzl to Joseph Perl: Galician Haskalah and the Austrian Enlightenment 2018
Manekin, Rachel The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations 2018
Maślak-Maciejewska, Alicja Krakowski "Izraelita" (II-IV 1870) - pierwsze polskojęzyczne czasopismo Żydów galicyjskich 2018