Korespondencja, dotycząca dostarczeń przelimina...

CAHJP Code: 
HM3/1405.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja, dotycząca dostarczeń przeliminarzów budżetowych gmin żydowskich z wykazem żródeł ich napełnenia, sprawozdań o przeprowadzenie wyborów rad gminnych, wyposadzenie rabinów i ukonstytuowania przełożeństw wyznaniowych z miast: Myślinice, Jordanów, Bohorodczany, Sołotwina, Bóbrka, Dąbrowa, Szczucin, Żabno, Czortków, Jagielmica, Ułaszkowce, Zmigród, Suchostaw, Uhnów, Magierów, Niemirów, Bołszowce, Bukaczowce, Bursztyn, Knihynicze, Gwożdziec, Głogów, Błażowa, Rzeszów, Głogów, Tyczyn, Mielec, Radomysl, Korczyn, Dukla, Buczacz, Potok Złoty, Uście Zielone, Barysz, Jazłowiec, Monasterzyska, Rozdól, Żydaczów, Strzyżow, Frysztak, Łanczyn, Ropczyce, Dębica, Brzozowa, Sieniawa, Tarnobrzeg, Rozwadów, Baranów, Tłumacz, Ottynia, Tyśmienica, Niżniów, Jaworów, Krakowiec, Lisko, Wola Michowa, Stryj, Stary Sambor, Chyrów.
Zawierają podanie Gminy żydowskiej w Łyścu do obsadzenia posady rabina kandydatem, nie mającem przepisanej kwalifikacji na urząd rabinacki.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
228
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.438
Site collections: