Budki Neznanovski

שם באנגלית: 
Budki Neznanovski
שם באוקראינית: 
Будки Незнанівські
שם בפולנית: 
Budki Nieznanowski
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Kamyonka Strumilova
אוספי אתרים: