Arkusz ewidencyjny i wykazy z opinią założyciel...

CAHJP Code: 
HM2/9250.12
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Arkusz ewidencyjny i wykazy z opinią założycieli i członków zarządu oddziału Żydowskiego Robotniczego Klubu Sportowego "Hapoel" w Jazłowcu.

Statut.

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1935
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.95
Tags: 
Site collections: