"Statut organizacyjny izraelickiego seminarium ...

CAHJP Code: 
HM2/8551.65
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

"Statut organizacyjny izraelickiego seminarium dla kandydatów na nauczycieli religii mojżeszowej we Lwowie".

Date of item:

from: 
1882
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.178, оп.1, д.582