1. Okólniki, protokoly przesłuchań, sprawozdani...

CAHJP Code: 
HM2/9176.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, protokoly przesłuchań, sprawozdania, i inne materiały dot. pogromów w miejscowościach: Limanowa, Dukla, Rymanów, Niebyliec, Siedliska, Podhajce. 2. Korespondencja ze Starostwami w Galicji dot.. ruchu antysemickiego.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
74
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.3129