1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "...

CAHJP Code: 
HM2/8890.12
Collection name: 
Towarzystwo `Achduth-B`nei B`rith` w Stanisławowie
Original name: 

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Achduth-B'nei B'rith" w Stanisławówie.2. "Prospectus "B'nei B'rith Paledstine House-Building Fund Ltd" in Jerusalem".3. Spis członków Stowarzyszenia Humanitarnego "Amicitia" w Poznaniu.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
60
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф. 89, оп.1, д.35