Powództwo Dawida Wwiselberga z Kołomyji przeciw...

CAHJP Code: 
HM3/1104.18; HM3/1104.22
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwo Dawida Wwiselberga z Kołomyji przeciwko Bernardowi Baranowi, właściciela dóbr Czortowiec w sprawie spłacenia zadłużeń pieniężnych.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
83
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.26