Kwestyonarjuszy w sprawie odbudowy gospodarczej...

CAHJP Code: 
HM3/1084.10
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Kwestyonarjuszy w sprawie odbudowy gospodarczej Wydziału samopomocy kredytowej i gospodarczej ŻKR, dotyczace stanu kupiectwa i rzemieślnictwa żydowskiego po rozruchach wojennych i możnośći ich odbudowy w miastach: Barysz, Brzeżany, Brzozdowce, Budzanów, Bukaczowce, Busk, Wielkie Oczy, Witków Nowy, Gwożdziec, Gliniany, Dunajów, Jaworów, Żółkiew, Zabłotów, Kołomyja, Korolówka, Mikulince, Obertyn, Jezierzany, Tanopol, Tyśmienica, Turka, Uście Zielone, Chodorów, Chocimierz i Jaryczów.Zawierają wykazy kupców i rzemieślnikow żydowskich w Wielkich Oczach, Żurawno, Korolówce, Tyśmienice, Jaworowie.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
75
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.86