"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów stowarz...

CAHJP Code: 
HM2/8668.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów stowarzyszenia "Achdut" w miejscowościach: Czernelica, Kołomyja, Stanisławów.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1112