Materiały dot. zażałeń członków Gmin żydowskich...

CAHJP Code: 
HM2/8658.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. zażałeń członków Gmin żydowskich w związku z wyborami, podwyższczenie poborów na Zarząd Gmin w miejscowościach: Sołotwina, Niżniów, Stratyn, Zabłotów, Stryj, Kuty i Kołomyja. Lista kandydatów na członków Rady Gminy wyznaniowej żydowskiej w Kołomyji.

Date of item:

from: 
1928
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2048