1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondenc...

CAHJP Code: 
HM2/9488.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, wykazy, korespondencja dot. uciekinerów od pogromów w poludniowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez Brody, Lwów, Kraków, Skałat, Sokal, Przemyśl, Tarnopol, Jaroslaw, Kołomyja, Podwołoczyska. 2. Wykazy przebywających w Brodach Żydów rosyjskich. 3. Wykazy emigrantów z transportów: IV (170 os.), V (165 os.). 4. Sprawozdania o incyndentach antysemickich w Kołędzianach, Starem Mieście, Żółkwi. 5. Wizyta Żydów-pielgrzymów u rabina czortkowskiego Dawida Friedmana i osiedlenia w Czortkowie i okolicach (s. 80). 6. Wykazy z rysopisem wydalonych z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Kołomyja, Jarosław, Tarnopol, Żółkiew, Skałat, Zaleszczyki.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
159
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3106