Walka ludności żydowskiej na Znieseniu z Radą g...

CAHJP Code: 
HM3/652.22
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Walka ludności żydowskiej na Znieseniu z Radą gminy izraelickiej we Lwowie o zarządzie samodzielnym nad cmentarzem, synagogą i innymi zakładami żydowskimi w Znieseniu.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
37
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1780