Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.03
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: sprawy rabinów (Sprawozdania, skargi, procesy, relacje, doniesienia; też znajdują się imiona rabinów) w Czortkowie, Złoczowie, Brzeżanach, Narajowie, Zaleszczykach,Tarnobrzegu.

Date of item:

from: 
1897
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 177