Volya Mikhova

שם באנגלית: 
Volya Mikhova
שם באוקראינית: 
Воля Мигова
שם בפולנית: 
Wola Michowa