Bukovsko

שם באנגלית: 
Bukovsko
שם בפולנית: 
Bukowsko