Brzozów

שם באנגלית: 
Bzhozuv
שם באוקראינית: 
Березів, Bereziv
שם בפולנית: 
Brzozów
שם ביידיש: 
ברעזשוב
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Subcarpathian Voivodeship