Krukenitse

שם באנגלית: 
Krukenitse
שם באוקראינית: 
Крукеничі
שם בפולנית: 
Krukienice