מרקובה

שם באנגלית: 
Markowa
שם באוקראינית: 
Маркова
שם בפולנית: 
Markowa
שם ברוסית: 
Маркова
שם בעברית: 
מרקובה
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia - Prikarpattia
היסטוריה מנהלית: 

district Bohorodczany

נתוני אוכלוסייה: 

According to the statistical data submitted by the local authorities on June 4, 1920, there were  1525 people in  Markowa: 4 Polish fammilies (12 people), 320 Russian Families (1500 people) and 2 Jewish families (13 people).  ( CAHJP, Hm2/8888.14)

 

 

According to the census of 1921 ( not including army register) there were .... people in Markowa; 1o declared Jewish religon and 7 Jewish nationality. CAHJP Hm2/9138.6

 

ראי\ה מידע מפורט על קהילת מרקובה באתר מסע לגליציה