קול העת

Title: 
קול העת
Subtitle: 
לבשר כל חדש הנעשה בארץ ולהרים קרן שפת קדש
Editor/Editors: 
משה שולבוים
Publisher: 
חברת 'שוחרי שפת עבר'
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
S.L. Kugel, Lewin et Comp, M.F. Poremba
Published from: 
1870
Published until: 
1872
Language: 
Description: 

A Hebrew weekly with a nationalist orientation, devoted chiefly to articles on Jewish diaspora communities, many of which had already appeared in the Jewish press or literary publications of the era, in Hebrew and in German. Appeared on Fridays, under a different title every alternating week – “Kol Ha’et” and “Ha’et” (with the issues of each titled numbered separately in sequence). Appeared for around 18 months, amounting to 69 issues. 

Remarks: 

דפוס ש. ל. קוגל, לוין ושות' (עד 21.4.1871) ודפוס פ. מ. פורמבה (מ-3.5.1871), למברג י' חשון תרל"א 4.11.1870 – י"א ניסן תרל"ב 19.4.1872.

החל מיום 6.1.1871 (העת, גל' 5): יוצא לאור ... מחברת "שוחרי שפת עבר" (בגיליונות הנקראים "קול העת": ... על ידי משה שולבוים).

הגיליונות:

שנה ראשונה, תרל"א, 1870—1871:

גיליון 1 – 'קול העת': י' חשון תרל"א, 4.11.1870.

גיליון 1 – 'העת', י"ז חשון תרל"א, 11.4.1870.

מגיליון 'קול העת' 5, ו' טבת תרל"א, 30.12.1870 – "יוצא לאור [...] מחברת 'שוחרי שפת עבר'".

עד גיליון 'קול העת' 12, א' אייר תרל"א, 21.4.1871 – הופיע בדפוס ש. ל. קוגל, לוין ושות'.

מגיליון 'קול העת' 13, י"ד אייר תרל"א, 3.5.1871 – הופיע בדפוס פ. מ. פורמבה.

גיליונות אחרונים לשנה – 'קול העת', 22, כ"ג אלול תרל"א, 8.9.1871; 'העת', 22: כ"ט אלול תרכ"א, 15.9.1871.

שנה שנייה

גיליון ראשון – 'קול העת', ז' תשרי תרל"ב, 22.9.1871.

גיליונות אחרונים – 'קול העת', 14, ד' ניסן תרל"ב, 12.4.1872; 'העת', 13, י"א ניסן תרל"ב, 19.4.1872.

ספרות: פרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג, 246—247; לין, 8; קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ג, 1953, 128; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 238—240. 

 

Object type: 
Periodical