אבני נזר

Title: 
אבני נזר
Subtitle: 
Lietrarische Beiträge
Editor/Editors: 
מאיר לטריס
Publishing place: 
Wien
Published from: 
1853
Published until: 
1857
Language: 
Description: 

A literary supplement of the Wiener Vierteljahrsschrift, and later of the Wiener Mitteilungen; included articles and textual editions; it contributors were mostly subject of the Austrian empire, especially from Galicia and Austrian Italy. Five issues appeared. 

Remarks: 

התוכן:

[חוברת א]: רפפורט, שלמה יהודה, 'מכתב יושר, דברי אמת' – למאיר לטריס (1—4); קרוכמל, נחמן, 'מכתב שלום' – לשמואל דוד לוצטו (5—6); לוצטו, שמואל דוד, 'וזאת תשובת [...] שד"ל' (6—8); וייזל, נפתלי הרץ, 'שיר: לוית חן לראש ספר חכמת שלמה, מאת [...] נפתלי הירץ וויזל [...]' (8—11); ברד"ח, אליהו, 'הערות מושכלות על מאמרים קשים בתנ"ך' (11—12).

[חוברת ב]: 'שירים לרבי יהודה הלוי' (1—6); רג'יו, יצחק שמואל, 'מכתב יש"ר', ליצחק בלומנפלד (6—7); רג'יו, יצחק שמואל, 'גם זאת ליש"ר' – מכתב למאיר לטריס (8—9); לטריס, מאיר, 'וזאת תשובתי ליש"ר' (9—11); לוצטו, שמואל דוד, 'על בית החולים אשר הקים הגביר ראטהשילד בעיר פריס' (11); הורוביץ, ל', רב בווינה, 'Gebet/ תפלה' (11—12); איגל, אליעזר אליהו, 'באורי כתבי קדש' (12—14); לטריס, מאיר, 'קול קורא מעל' – שיר (14).

[חוברת ג]: מכתב מיש"ר ליצחק בלומנפלד (1—3); מכתב מנפתלי הירץ וייזל לאליהו מרפורגו (3—5); לטריס, מאיר, 'קול קורא' – על רציחתה של מלכת צרפת מרי אנטואנט (5—10); הכהן, שלום, 'תוי לזכרון, שיר ליצחק בלומנפלד (10); 'מכתבים' – התכתבות בין מרדכי דובש ושד"ל (10—12); איגל, אליעזר אליהו, 'הוספה למאמרי על שרש ספד' (12).

[חוברת ד]: מכתב מאת שלמה יהודה רפפורט (1—3).

[חוברת ה]: 'שירי ר' יהודה הלוי' (1—2); רפפורט, שלמה יהודה, 'תוכחת אמת' (2—5); מכתב מאת הלל דה לה טורה למאיר לטריס (5—6); מכתב מיש"ר ליצחק בלומנפלד (6—7); הורוביץ, ל', רב בווינה, הערות ביקורת (8—10); ל. א-ר., 'הערות על שינוי נוסחאות בכתבי קדש' (10—12).

חוברת 4: נוספה ד', לשנת תרכ"ז; בגרמנית – ביילאגע צו דער צייטשריפט "וויענער מיטהיילונגען", Lietrarische Beiträge : מכתב משלמה יהודה רפפורט למאיר לטריס (1—3).

חוברת 5: כותרת כבחוברות 1—3.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 406 406; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 108—109. 

Object type: 
Periodical