זכרון משה: כולל תשעה דרושים על מאמרים ומדרשים ... גם ... שני הספדים ... האחד על ... מו"ה צבי הירש אורינשטיין האבד"ק לבוב, והשני על

Author: 
הורוויטץ, משה משולם
Publication title: 
זכרון משה: כולל תשעה דרושים על מאמרים ומדרשים ... גם ... שני הספדים ... האחד על ... מו"ה צבי הירש אורינשטיין האבד"ק לבוב, והשני על ... מו"ה אשר יעקב שטערין אבד"ק האמבורג
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1888
Publication Language: