הר"ר יעקב משולם בהר"ר מרדכי זאב אורינשטיין

Author: 
פין, שמואל יוסף
Publication title: 
הר"ר יעקב משולם בהר"ר מרדכי זאב אורינשטיין
Source published in: 
פין, שמואל יוסף, כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם, ובמעשיהם, מימות הגאונים עד הדור הזה 531.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1886
Publication Language: