לתולדות גדולי ישראל

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
לתולדות גדולי ישראל
Source published in: 
ספר היובל, הובל שי לכבוד מו"ה נחום סאקאלאוו, ביום מלאת חמש ועשרים שנה לעבודתו הספרותית, מאת חבריו ורעיו הסופרים
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1904
Publication Language: 
Remarks: 

Primarily about the sages and families in Kraków around the 15th century.
For the reprinting from the same year as a publication itself: see the comment in Hebrew.

Community: