ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא

Author: 
יעקובוביץ, דוד (ע')
Title: 
ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא
Publisher: 
ארגון עולי ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ וסוכא בישראל, הוצאת מסדה
Publishing place: 
גבעתיים - רמת-גן
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English: Sefer Zikaron Kehilot Wadowice, Andrychow, Kalwaria,
Myslenice, Sucha), as well as parts on the following communities: Wadowice (13-248),
Andrychow (249-323), Kalwaria (325-378), Myslenice, (379-425) and Sucha (427-445).