אסף המזכיר: יכלכל שמות (אדרעססען) של רבנים, מגידים, מורים בבתי ספר, שליחי צבור, מחברי ספרים, אוהבי חכמת ישראל ותומכיה, עם רשימה של

Author: 
ליפא, חיים דוד
Publication title: 
אסף המזכיר: יכלכל שמות (אדרעססען) של רבנים, מגידים, מורים בבתי ספר, שליחי צבור, מחברי ספרים, אוהבי חכמת ישראל ותומכיה, עם רשימה שלימה ומודעה ברורה מכל הספרים, החיבורים ומכתבי עתים אשר הוציאו לאור חכמי זמננו בכל חלקי העולם באייראפא ואמעריקא. הן אותן הכתובים על טהרת לשון הקודש, הן בכל השפות החיות [...] מסודר ונערך בסדר [...] אלפ"א בית"א [...], א-ב
Publishing place: 
וינה
Date: 
1879
Publication Language: 
Remarks: 

.Appeared in 1879-1889
Including references to many Galician-Bukovinian authors and to their works; additional volume (Hebrew): The New Memorial Collection, Vienna 1899