W sprawie spadkowej po Chaji  Rosenstrauch w Ku...

CAHJP Code: 
CD/379.16
Original name: 

W sprawie spadkowej po Chaji  Rosenstrauch w Kujdańce (pow.Zbaraż).
Dołączą:
- akt zejscia;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1920
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.123, оп.2, д.10
Site collections: