Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmiany r...

CAHJP Code: 
HM3/1412.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmiany rozdziału w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Ropczycach, dotyczącego pozwolenia na wyznaczenie wysokości datków domiestykalnych. Zawierają przeliminarze dochodów i wydatków Gminy wyznaniowej w Ropczycach.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1908
Size: 
106
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.409
Site collections: