Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczynnego dla wspierania podupadlych Żydów "Nydwath Lew" we Lwowie, z dolączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18179
Site collections: