Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa ku kształceniu żydowskich młodych robotników i handlowców "Jugend" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5010
Site collections: