Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu dobroczynnego Towarzystwa dla udzielenia opieki i pomocy chorym członkom i wsparcia pienężnego dla pogrzebu zmiarłych, "Sowa smuchos lomdaj Mischnojoth" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1912
Size: 
33
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2741
Site collections: